Poznań, prężny ośrodek przemysłowo-handlowy, podstawy swojego rozwoju gospodarczego zbudował m.in. poprzez organizację targów. Targi powstały tu już w roku 1921, MTP są więc jednym z najdłużej działających w Europie organizatorów targów.
Tradycje handlowe miasta sięgają XIII wieku, kiedy to w roku 1254 Przemysł I wydał Przywilej, będący najwcześniejszym spośród zachowanych do naszych czasów w oryginale dokumentów dotyczących dziejów handlu poznańskiego. Ówczesne i późniejsze wydarzenia oczywiście nie były targami we współczesnym znaczeniu tego słowa. Tradycje te jednak, wraz z działaniami kolejnych pokoleń, ugruntowały pozycję Poznania jako ośrodka międzynarodowego wystawiennictwa gospodarczego.
Współczesne targi w dzisiejszej Polsce, będąc spadkobiercą i kontynuatorem tamtych tradycji, jednocześnie są naturalnym, rynkowym produktem transformacji gospodarczej i politycznej, jaka dokonała się w latach dziewięćdziesiątych. Następstwem przywrócenia gospodarce naszego kraju rynkowego charakteru był wzrost zapotrzebowania na korzystanie z narzędzi właściwych takiej gospodarce. A jednym z nich są właśnie targi.

I Targ Poznański PWK

Pomysł utworzenia specjalis-tycznej instytucji targowej zrodził się w kręgach bardzo aktywnego poznańskiego kupiectwa w roku 1917. Zrealizowano go w 1921 roku, kiedy to w dniach od 28 maja do 5 czerwca odbył się I Targ Poznański. Od tego czasu liczona jest historia MTP - wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, profesjonalnie zajmującego się organizacją targów poświęconych określonym dziedzinom działalności gospodarczej.
Od początku swego istnienia, Targi Poznańskie aktywnie uczestniczyły w kreowaniu polskiego rynku oraz prezentowały gotowości Polski do współpracy gospodarczej z zagranicą.
W 1929 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano Powszechną Wystawę Krajową, będącą przeglądem dorobku gospodarczego i kulturalnego Polski. Przygotowaną z wielkim rozmachem wystawę zwiedziło 4,5 miliona osób.

Lata rozwoju

W historii Międzynarodowych Targów Poznańskich bywały różne okresy. Notowano lata koniunktury wysokiej i słabszej, a nawet zawieszenia działalności. Wszystkie one związane były z dziejami tej części Europy. Krzywa rozwoju Targów - mierzona liczbą wystawców i zajętą przez nich powierzchnią ekspozycyjną - zależnie od sytuacji gospodarczej, to wznosiła się, to opadała. Niemniej jednak Targi Poznańskie, jako jedne z niewielu, przetrwały próbę wielkiego kryzysu lat 1929-33 i tuż przed wybuchem II Wojny Światowej zaliczane były do czołówki targów europejskich.
Zniszczone w czasie wojny obiekty targowe, już w roku 1946 odbudowano na tyle, by zorganizować na terenach targowych pierwszą po wojnie wystawę. Kolejne lata dla Międzynarodowych Targów Poznańskich to rozwój zarówno programu wystawienniczego targów i salonów specjalistycznych, jak i niezbędnej do jego realizacji bazy - przestronnych, nowocześnie wyposażonych pawilonów oraz infrastruktury uzupełniającej. To także udział MTP w kształtowaniu polskiego rynku oraz współpracy międzynarodowej Polski z zagranicą.