Wieńczysław Gliński

Wieńczysław Gliński (ur. 10 maja 1921 r. w Astrachaniu), polski aktor. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1987 r.).

W czasie II wojny światowej, będąc studentem podziemnego PIST-u, został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej. Pod pseudonimem "Antek" służył w grupie nr 6 kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego przy Komendzie Głównej ZWZ AK, która zajmowała się rozpracowywaniem osób podejrzanych i ostrzeganiem sprzyjających podziemiu osób trzecich przed donosami. Aresztowany w czasie łapanki i wywieziony na Majdanek.