Wilejka (biał. Вілейка, ros. Вилейка) - miasto w obwodzie mińskim Białorusi, położone nad Wilią, stolica rejonu. Liczba mieszkańców wynosi ok. 30 tys.

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1599 roku. Wilejka posiada prawa miejskie od 1795 roku. Od 1795 zostało włączone do zaboru rosyjskiego. W okresie międzywojennym było położone w granicach Polski, gdzie mieściła się siedziba powiatu. Od września 1939-1941 znalazło się pod okupacją sowiecką, a później od 1941-1944 pod okupacją niemiecką. Do 17 września 1939 roku mieściło się w mieście dowództwo Pułku KOP "Wilejka" i garnizon macierzysty Batalionu KOP "Wilejka". W latach 1945-1991 Wilejka znajdowała się w Białoruskiej SRR.

Znajduje się tu Centrum Łączności Marynarki Wojennej, podległe dowództwu Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej