Włodzimierz Podhorski
Data urodzenia :
22 February 1884


Miejsce urodzenia : Koneła


Lokalizacje (miasta,kraje) : Киевская губерния


Biography : Włodzimierz Zygmunt Podhorski
inaczej - Włodzimierz Zygmunt Benedykt Piotr Podhorecki

Kniaź (rosyjskie potwierdzenie szlachectwa 08.07.1894 r.), współwłaściciel dóbr Chinocz i Radyżów, inżynier rolnictwa, cesarsko-rosyjski praporszczyk rezerwy kawalerii, pułkownik kawalerii wojsk polskich, dowódca 17-go pułku ułanów 1921-29 r., członek Oficerskiego Trybunału Orzekającego w Modlinie, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jeniec oflagu w Murnau 1939-40 r., odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, złotym Krzyżem Zasługi, rosyjskim Orderem Świętego Stanisława 2 i 3 klasy, oraz OrdreremŚwiętej Anny 3 klasy
urodzony - 22.02.1884 r. - Koneła