РОЗДІЛ XVI

ПОЛЯКИ ТА ЇХНЄ СТАВЛЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

Польська армія, одержавши мандат на Східню Галичину, підійшла головними силами до р. Збруч. Відворот Галицької армії в повному складі за Збруч для операцій на большевицькому фронті 6ув не зовсім до вподоби польському командуванню з причин, на яких ми зупинятися зараз не будемо.

Окремі польські відділи перейшли Збруч у багатьох пунктах і доходили аж до р.Смотрич. Ці команди на селах обеззброювали нашу міліцію, арештовували представників влади, подекуди обеззброювали навіть військові частини. Подаємо витяги з двох характерних доповідей: командира Кордонного корпусу ч.247. Наштаб Волинської, ч.2282:

"Польські передові частини перейшли на східній берег р. Збруча й обсадили м. Гусятин-Шидлівці та інші місця. Як доносить державний інспектор Волинської групи полковник Нагурний, польські чаістини 20.VІІ. прибули в м. Лянцкорунь, захопили в полон наш відділ кордонної охорони, забрали з місцевого склепу дві гармати без замків і повезли їх у Шидлівці".

"Командир польського війська обіцяв звільнити полонених кордонників по з'ясуванні загального становища".

Доки Галицька армія не встигла цілком відійти від Збруча, на кордонній смузі траплялися сутички розвідчих частин польських із галичанами. Нарешті, Головний Отаман видав гострий наказ, щоб усі галицькі відділи перейшли на схід поза Наддніпрянську армію.

Уряд і командування вживає всіх заходів, щоби стримати на Збручі польські відділи, до прикордонних польських частин надсилається делегації, доводилося звертатися і до представників Антанти, які запевнили, що польське військо не має права рушити за Збруч.

Цілком зрозуміло, що ця погроза місцеві осередку уряду - Кам'янцеві - прикро відбилася на Кам'янецькій політичній атмосфері. Найбільш нервувалися галичани.

Командування, нарешті, наказало Волинській групі, на випадок ворожої акції з боку польських відділів, уживати зброї.

Треба зазначити, що згодом взаємовідносини між армією УНР і польською налагодилися.