Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik Kljaczkiw

Dmytro Kljaczkiwśkyj


Dmytro Kljaczkiwśkyj, pseudonimy: "Kłym Sawur", "Ochrim", "Biłasz" (ur. 4 listopada 1911 w Zbarażu w woj. tarnopolskim, zm. 12 lutego 1945 pod miejscowością Orżywskie Chutory niedaleko Równego) - ukraiński nacjonalista, pułkownik UPA, dowódca UPA-Północ.

Urodził się w chłopskiej rodzinie. Ukończył gimnazjum, studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, wstąpił do OUN, odbył służbę w polskim wojsku.

W roku 1937 trafił do więzienia. W 1938 wstąpił do organizacji Sokił. W latach 1939-1940 pełnił funkcję przewodniczącego młodzieżówki OUN w rejonie Stanisławowa. Został aresztowany przez lwowskie NKWD, zasądzono wobec niego karę śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia. Wydostał się na wolność w lipcu 1941, po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Objął stanowisko prowydnika OUN miasta Lwowa.

W styczniu 1942 został prowydnikiem OUN na terenie Wołynia (dzisiejsze obłasti wołyńska i rówieńska). Podczas III Konferencji OUN, która miała miejsce w dniach 17-23 lutego 1943, należał do działaczy jako największych wrogów wskazujących Polaków. Kierował antypolskimi akcjami na Wołyniu (rzeź wołyńska). W 1944 roku został mianowany majorem i dowódcą UPA-Północ. Zginął podczas walk z NKWD, pośmiertnie mianowany pułkownikiem