Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik Koc

Adam Koc

Adam Koc (ur. 31 sierpnia 1891 w Suwałkach, zm. 5 lutego 1969 w Oxfordzie w USA, pseudonimy Witold, Szlachetny, Adam Krajewski) . polski wojskowy (pułkownik) i polityk dwudziestolecia międzywojennego, dziennikarz, a później redaktor naczelny "Gazety Polskiej". Przed odzyskaniem przez państwo polskie niepodległości członek Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego, komendant warszawskiej Polskiej Organizacji Wojskowej (dowódca Komendy Naczelnej nr 1), następnie w Legionach Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Twórca tzw. Koc-grupy, skupiającej zwolenników Marszałka zdecydowanych na udzielenie mu poparcia w przypadku próby przejęcia przez niego władzy siłą (w jej składzie m.in. Józef Beck, Ignacy Matuszewski, Anatol Minkowski, Kazimierz Stamirowski, Kazimierz Świtalski). Uczestnik zamachu majowego, w latach 1930-1936 na stanowisku wiceministra skarbu. W 1936 prezes Banku Polskiego.

Po rozpadzie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, założyciel 1 marca 1937 roku Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN), oskarżanego o antysemityzm, nacjonalizm i tendencje faszystowskie. Szef tej organizacji w latach 1937-1938. W emigracyjnym rządzie Władysława Sikorskiego był ministrem skarbu oraz ministrem przemysłu i handlu. W 1940 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał do końca życia.