Kołyma


Kołyma (od położenia w dorzeczu Kołymy) - nieformalne określenie największej grupy obozów pracy przymusowej na północnym wschodzie ZSRR (Jakucka ASSR, obwód magadański). Przez Rosjan ten obszar zwany jest Kontynentem, przez więźniów Przeklętą Wyspą. Teren podległy gułagom wynosił 2,6 mln km2.

Obozy wchodziły w skład Siewwostłagu (Północno-Wschodnie Poprawcze Obozy Pracy, Северо-Восточный ИТЛ, działające na rzecz "Dalstroju"), utworzonych w 1932 r. w wyniku odkrycia na bezludnych, niezagospodarowanych obszarach bogatych zasobów naturalnych: węgla, platyny, złota (w żyłach i piaskach złotonośnych), uranu, rudy cyny i ołowiu, molibdenu, ropy naftowej. W 1931 r. Edward Berzin na rozkaz Stalina zaczął organizować przedsiębiorstwo górnicze podległe NKWD. W lutym następnego roku przybyli pierwsi więźniowie. W pierwszych latach funkcjonowania obozów śmiertelność wynosiła ok. 80%.

Więźniowie obozów byli zatrudnieniu głównie w górnictwie, eksploatacji lasów i budowie infrastruktury. Obozy były znane z wysokiej śmiertelności z powodu surowego klimatu oraz złych warunków bytowych - kierowani tam byli więźniowie "szczególnie niebezpieczni" dla władzy radzieckiej. Pracę przerywano dopiero przy -50 °C.

W drugiej połowie lat 40. zaczęto wydobywać złoża uranu.

"Pojemność" obozów kołymskich wynosiła w 1953 r. 200 tysięcy więźniów (całego Dalstroju ok. 2-3 mln). W obozach więźniowie polityczni i kryminalni byli przetrzymywani razem. Więźniowie kryminalni nie pracowali, ich normę wydobycia musieli wykonać więźniowie polityczni.

W tym roku rozpoczęła się stopniowa likwidacja obozu. Ostatecznie zamknięto go w 1957 r. Liczba ofiar śmiertelnych w okresie działania obozów na Kołymie jest szacowana nawet na 2 mln osób.

Jedne z gułagów, podczas jego funkcjonowania, wizytował w maju 1944 wiceprezydent USA Henry Wallace


abp001.jpg
abp001.jpg
63.42 KB
abp003.jpg
abp003.jpg
54.90 KB
abp004.jpg
abp004.jpg
59.87 KB
abp005.jpg
abp005.jpg
44.38 KB
abp006.jpg
abp006.jpg
40.04 KB
abp007.jpg
abp007.jpg
36.14 KB
abp008.jpg
abp008.jpg
43.46 KB
abp009.jpg
abp009.jpg
42.81 KB
abp010.jpg
abp010.jpg
35.99 KB
abp011.jpg
abp011.jpg
21.96 KB
abp012.jpg
abp012.jpg
57.54 KB
abp013.jpg
abp013.jpg
51.18 KB
abp014.jpg
abp014.jpg
36.63 KB
abp015.jpg
abp015.jpg
52.40 KB
abp016.jpg
abp016.jpg
42.00 KB
abp017.jpg
abp017.jpg
32.42 KB
abp018.jpg
abp018.jpg
55.45 KB
abp019.jpg
abp019.jpg
30.58 KB
abp020.jpg
abp020.jpg
36.00 KB
abp021.jpg
abp021.jpg
25.50 KB
abp022.jpg
abp022.jpg
49.42 KB
abp023.jpg
abp023.jpg
39.04 KB
abp024.jpg
abp024.jpg
29.59 KB
abp025.jpg
abp025.jpg
31.26 KB
abp026.jpg
abp026.jpg
47.52 KB
abp027.jpg
abp027.jpg
41.72 KB
abp028.jpg
abp028.jpg
54.14 KB
abp029.jpg
abp029.jpg
41.65 KB
abp030.jpg
abp030.jpg
49.77 KB
abp031.jpg
abp031.jpg
22.47 KB
abp032.jpg
abp032.jpg
35.27 KB
abp033.jpg
abp033.jpg
32.39 KB
abp034.jpg
abp034.jpg
55.72 KB
abp035.jpg
abp035.jpg
56.19 KB
abp036.jpg
abp036.jpg
62.53 KB
abp037.jpg
abp037.jpg
40.10 KB
abp038.jpg
abp038.jpg
46.51 KB
abp039.jpg
abp039.jpg
33.29 KB
abp040.jpg
abp040.jpg
50.47 KB
abp041.jpg
abp041.jpg
21.59 KB
abp042.jpg
abp042.jpg
23.86 KB
abp043.jpg
abp043.jpg
18.41 KB
abp044.jpg
abp044.jpg
43.20 KB
abp045.jpg
abp045.jpg
33.95 KB
abp046.jpg
abp046.jpg
48.41 KB
abp047.jpg
abp047.jpg
36.22 KB
abp048.jpg
abp048.jpg
13.28 KB
abp049.jpg
abp049.jpg
18.39 KB
abp050.jpg
abp050.jpg
67.26 KB
abp051.jpg
abp051.jpg
66.06 KB
abp052.jpg
abp052.jpg
78.66 KB
abp053.jpg
abp053.jpg
64.68 KB
abp054.jpg
abp054.jpg
44.49 KB
cap001.jpg
cap001.jpg
61.66 KB
cap002.jpg
cap002.jpg
38.46 KB
cap003.jpg
cap003.jpg
39.09 KB
cap004.jpg
cap004.jpg
31.91 KB
cap005.jpg
cap005.jpg
26.80 KB
cap006.jpg
cap006.jpg
14.33 KB
cap007.jpg
cap007.jpg
31.33 KB
cap008.jpg
cap008.jpg
45.01 KB
cap009.jpg
cap009.jpg
28.00 KB
cap010.jpg
cap010.jpg
56.32 KB
cap011.jpg
cap011.jpg
28.78 KB
cap012.jpg
cap012.jpg
28.73 KB
cap013.jpg
cap013.jpg
49.36 KB
cap014.jpg
cap014.jpg
39.11 KB
cap015.jpg
cap015.jpg
38.82 KB
cap016.jpg
cap016.jpg
35.24 KB
cap017.jpg
cap017.jpg
36.90 KB
cap018.jpg
cap018.jpg
32.76 KB
cap019.jpg
cap019.jpg
64.36 KB
cap020.jpg
cap020.jpg
67.42 KB
cap021.jpg
cap021.jpg
70.32 KB
cap055.jpg
cap055.jpg
37.35 KB
cap056.jpg
cap056.jpg
37.34 KB
cap057.jpg
cap057.jpg
77.26 KB
cap058.jpg
cap058.jpg
83.68 KB
cap059.jpg
cap059.jpg
57.18 KB
cap060.jpg
cap060.jpg
60.15 KB
cap061.jpg
cap061.jpg
49.10 KB
cap062.jpg
cap062.jpg
41.54 KB
cap063.jpg
cap063.jpg
63.42 KB
gulag_kolyma_10.jpg
gulag_kolyma_10.jpg
6.91 KB
gulag_kolyma6.jpg
gulag_kolyma6.jpg
5.95 KB
gulag_kolyma7.jpg
gulag_kolyma7.jpg
6.93 KB
Kolyma-goldmine.jpg
Kolyma-goldmine.jpg
23.83 KB

Powrót do strony głównej