Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik Grzegorz Korczyński

Grzegorz Korczyński

Grzegorz Korczyński, pseudonim Grzegorz, właśc. Stefan Kilanowicz (ur. 17 czerwca 1915, zm. 22 października 1971), polski działacz komunistyczny, generał Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa (MBP) i szef Zarządu II Szt.Gen.WP - wywiadu wojskowego PRL-u.

Brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 po stronie republikańskiej. W 1944 roku był dowódcą obwodu lubelskiego Armii Ludowej. W 1945 dokonywał pacyfikacji wiosek na terenie Lubelszczyzny. W latach 1946-1948 pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1947 był zastępcą do spraw bezpieczeństwa dowódcy Grupy Operacyjnej "Wisła" podczas Akcji "Wisła". Aresztowany 21 maja 1950 przez grupę operacyjną Biura Specjalnego MBP i po 4 latach śledztwa oskarżony i skazany w dniu 22 maja 1954 na dożywocie m .in. za mordy na ludności żydowskiej, MBP zamierzała także wykorzystać materiał dowodowy aby skłonić Korczyńskiego do zeznań przeciwko Władysławowi Gomułce. Więziony w latach 1950-1956. 24 grudnia 1954 Sąd Najwyższy zmienił wyrok na 15 lat więzienia, na wolność wyszedł po objęciu władzy przez Władysława Gomułkę w 1956. Wiceminister obrony narodowej w latach 1965-1971. Od końca grudnia 1956 do lipca 1965 roku szef Zarządu II Wywiadowczego Sztabu Generalnego WP - wywiadu wojskowego. Od 1965 Główny Inspektor Obrony Terytorialnej, od 1968 roku w stopniu generała broni. W wydarzeniach marcowych 1968 roku należał do wewnątrzpartyjnego stronnictwa "partyzantów" Mieczysława Moczara. W grudniu 1970 roku dowodził oddziałami Wojska Polskiego pacyfikujących demonstracje robotnicze na Wybrzeżu, był jednym z głównych odpowiedzialnych za masakry robotników w czasie tamtych wydarzeń i został za to usunięty z zajmowanych stanowisk, a następnie wysłany jako ambasador do Algierii. Zmarł w 1971 prawdopodobnie popełniając samobójstwo.