Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik Korniłow

Ławr Gieorgijewicz Korniłow

Ławr Gieorgijewicz Korniłow, (ur. 30 sierpnia 1870 w Karkaralińsku, zm. 13 kwietnia 1918) . carski generał, głównodowodzący wojskami armii rosyjskiej w roku 1917, twórca i pierwszy dowódca Armii Ochotniczej . pierwszej formacji Białej Armii.

Pochodził z rodziny kozackiego chłopa. Po upadku caratu mianowany przez Rząd Tymczasowy najpierw dowódcą piotrogrodzkiego okręgu wojskowego a następnie głównodowodzącym armii rosyjskiej. Autor ostatniej ofensywy rosyjskiej przeciw państwom centralnym na froncie wołyńskim latem 1917 r. Gdy został mianowany przez Kiereńskiego głównodowodzącym, zażądał wprowadzenia, zniesionej po rewolucji lutowej kary śmierci za dezercję z pola bitwy (co stawało się plagą demoralizującą armię rosyjską na froncie). Premier odmówił. Niedługo po odmowie, do Kiereńskiego dojdzie sfałszowany telegram o próbie zamachu stanu Korniłowa. Premier zabierze mu tytuł dowódcy. Korniłow przekonany, że Kiereński jest zakładnikiem bolszewików w Piotrogrodzie wyruszył z korpusem kozackim na stolicę. Gdy okazało się, że Kiereński zgodził się na uzbrojenie bolszewickiej Czerwonej Gwardii i wysłał wojska z Piotrogrodu przeciw korpusowi kozackiemu jego dowódca wstrzymał bez walki marsz, a następnie popełnił samobójstwo. Kiereński odebrał Korniłowowi dowództwo i aresztował go w twierdzy w Mohylewie. Dwuznaczne postępowanie Kiereńskiego i jego odwołanie się do bolszewików przeciwko armii spowodowało lawinową utratę poparcia dla Rządu Tymczasowego i w konsekwencji utorowało drogę do przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików, w niecałe dwa miesiące od tzw. puczu Korniłowa.

Po przewrocie bolszewickim i zamordowaniu w kwaterze Naczelnego Dowództwa w dniu 3 grudnia 1917 ostatniego dowódcy armii rosyjskiej, gen. Nikołaja Duchonina przez przybyłe komando bolszewickie na czele z Nikołajem Krylenką, Korniłow zbiegł z twierdzy w Mohylewie i udał się na Kubań, gdzie rozpoczął organizację wojskowych oddziałów antybolszewickich, znanych później jako Armia Ochotnicza. Zginął w walce z żołnierzami bolszewickimi o Jekaterynodar. Po jego śmierci dowództwo nad Armią Ochotniczą objął generał Anton Denikin