Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik Kotowskij

KOTOWSKI Grigorij


KOTOWSKI Grigorij I. (1881-1925) rosyjski działacz rewolucyjny; 1905-07 aktywny w Besarabii, wielokrotnie więziony, skazany na karę śmierci; podczas wojny domowej dowodził brygadą, a następnie dywizją, od 1922 korpusem kawalerii; zamordowany skrytobójczo