Sydor Kowpak

Sydor Kowpak (ur. 7 czerwca 1887 w Kotelwie koło Połtawy - zm. 11 grudnia 1967 w Kijowie) - sowiecki dowódca oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego (1942,1944).

W 1914 został zmobilizowany do armii rosyjskiej, w 1917 przyłączył się do bolszewików, walczył w składzie 25 dywizji Czapajewa.

W czasie II wojny światowej był jednym z organizatorów radzieckiego ruchu partyzanckiego na Ukrainie - początkowo jako dowódca zgrupowania putewelskiego, potem jako dowódca wszystkich oddziałów obwodu sumskiego.

Po wojnie został komunistycznym działaczem partyjnym, od 1947 był zastępcą przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR