Kozłowska Twierdza

Kozłowska Twierdza  30-te lata XVIII w

Rozmieszczona w międzyrzeczu Berestowej, Orła i Orczyka. Przy wyborze miejsca budownictwa racjonalnie wykorzystano wodne przeszkody, które ze względów strategicznych wzmacniały twierdzę. Pierwotna nazwa twierdzy Krutojarska. W 1738 r. przemianowana nazwę na Kozłowska. Nazwę wzięto od konnego pułku, rozmieszczonego na działce Ukraińskiej linii od Bielewskiej twierdzy do rzeki Orczyk.
Twierdza budowano według typowego dla Ukraińskiej linii projektu, ziemna, kwadratowa w planie. Nie była zbudowana do pełnego projektowego profilu. To było jedną z przyczyn złego utrzymania twierdzy, znaczna część której do obecnych czasów uległa zrujnowaniu.
Zachowały się fragmenty dwóch bastionów o wysokości blisko 2 m. Od Kozłowskiej twierdzy wał i rów ciągnęły się w stronę jedenastej linii Fiedorowskiej twierdzy (zachowała się działka wału) i trzynastej — Rjażańskiej - (pozostały ślady wału)


Ślady Wału Ukrainskiej linii
Linia ukrainska