Liga Ukraińskich nacjonalistów

LUN

Legia Ukraińskich Nacjonalistów (LUN) - ukraińska emigracyjna organizacja polityczna.

Powstała w Czechosłowacji, w listopadzie 1925. Tworzyli ją głównie emigranci z Naddnieprza.


W jej skład weszły trzy ugrupowania:

  • Związek Wyzwolenia Ukrainy (SWU) - przewodniczący Jurij Kollard
  • Związek Faszystów Ukraińskich (SUF) - przewodniczący Łeonid Kostarew, Petro Kożewnykow
    W 1929 Legia weszła w skład OUN.