Nestor Iwanowicz Machno

Nestor Iwanowicz Machno (Bat'ko, ur. 26 października 1888 r. (data sporna lub przybliżona) we wsi Hulaj-Pole na Ukrainie, zm. 6 lipca 1934 w Paryżu) - rosyjski rewolucjonista.

Jego rodzice Iwan Rodionowicz i Eudokia Matwiejewna byli chłopami, wyzwolonymi edyktem carskim w 1863 r. Brał udział w rewolucji 1905 roku jako członek anarchokomunistycznej grupy. Aresztowany, osadzony w więzieniu "Butyrki" w Moskwie, po rewolucji lutowej zwolniony, powrócił do Hulaj-Pola. 

Akta sprawy Nestora Machny - aresztanta więzienia w Katerynosławiu. 1910 rok

Akta sprawy Nestora Machny - aresztanta więzienia w Katerynosławiu. 1910 rok

Zaufanie miejscowej ludności wzięło się również stąd, że Machno bardzo aktywnie i w bardzo konkretny sposób działał na rzecz chłopów. Celem zarówno jego, jak i miejscowej organizacji anarchistycznej było „rozpędzenie instytucji rządowych i zniesienie w naszym rejonie własności prywatnej ziemi, fabryk, zakładów i innych rodzajów przedsiębiorstw społecznych” (Machno, cyt. za: A. Szubin „Nestor Iwanowicz Machno”), nie udało się jednak przeprowadzić tych planów od razu. W okresie rządów Kiereńskiego i działania jego Rządu Tymczasowego Machno był aktywny w związku chłopskim, lokalnych związkach zawodowych, uczestniczył również w zakładaniu komuny rolniczej, był też delegatem do hulajpolskiej Rady Delegatów i jej przewodniczącym.

Jako przewodniczący rady działał na rzecz uspołecznienia ziemi. Już na pierwszym posiedzeniu rady pojawił się wniosek anarchistów o całkowitym przejęciu dóbr właścicieli ziemskich i utworzeniu w całym rejonie komun w miejsce prywatnych posiadłości. Wniosek o zjednoczenie w komuny nie przeszedł, niemniej jednak już od czerwca chłopi przestali płacić dzierżawę właścicielom ziemskim. W sierpniu 1917 r. Machno stanął na czele zbrojnego oddziału chłopskiego, który zajął się wywłaszczeniami posiadaczy ziemskich. 25 września ogłoszono konfiskatę ich ziemi, a dalsze ewentualne zmiany odłożono do wiosny 1918 r. Jednakże wiosną na Ukrainę weszły wojska niemieckie.

W czasie wojny domowej przywódca anarchizującej Rewolucyjno Powstańczej Armii Ukrainy (machnowców). RPAU(m) na przemian współpracowała z bolszewikami i walczyła z nimi.Po zajęciu krymu przez bolszewików oraz machowszczyznę, armia czerwona(formalnie armia radziecka nazwana tak została w 1947 roku), przystąpiła do rozbrajania i rozbijania odziałów Machno, wcześniej jednak w ręce radzieckiego dowódctwa wpadły szczegółowe plany oraz mapy z lokacją oddziałów machowszczyzny. W końcu lata 1921 roky, jednostki Rosji Radzieckiej, przyparły oddziały Machno do granicy rumuńskiej, którą ostatecznie Nestor Machno przekroczył, na początku jeseni. Z tamtąd próbował organizować wypady na Rosję Radziecką, lecz bez większych skutków, jednocześnie  CZeKa aresztowała większość "druchów" Nestora w tym Wolina. W 1923 roku, Machno przedostaje się do Polski, po czym w 1926 roku, ucieka do Paryża, gdzie umiera 6 lipca 1934 roku.  

Grób N.I.Machno na na cmentarzu Pere Lachaise


Grób N.I.Machno na na cmentarzu Pere Lachaise

machno
machno.jpg
20 KB
Ucraina10.jpg
machno.jpg
35.46 KB
machno.jpg
machno.jpg
35.46 KB
machno
machno
35.46 KB
machnno.jpg
machno.jpg
35.46 KB
machno
machno
35.46 KB
machno.jpg
machno.jpg
35.46 KB
machno.jpg
machno.jpg
35.46 KB