Myron Tarnawskyj (ur. 1869 w Baryłowie koło Brodów - zm. 1938 w Czernyciach koło Brodów) - generał-czetar Ukraińskiej Halickiej Armii, naczelny dowódca od 5 lipca do 7 listopada 1919.

Urodził się w rodzinie księdza greckokatolickiego, ukończył gimnazjum w Brodach. Następnie odbył jednoroczną służbę wojskową w armii austro-węgierskiej, otrzymując stopień podporucznika. Pozostał w służbie wojskowej, służąc w Galicji. W 1919 uzyskał stopień kapitana. Brał udział w I wojnie światowej, walcząc na froncie rosyjskim. W styczniu 1916 został skierowany na stanowisko komendanta szkolenia Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, a od września do grudnia 1917 - komendanta Legionu USS.

W 1918 był referentem do spraw ukraińskich przy sztabie 54 Dywizji austro-węgierskiej, a następnie dowódcą 16 pp, w randze podpułkownika. Wraz z resztkami pułku powrócił do miejsca jego stałego kwaterowania w Krakowie, gdzie został aresztowany przez władze polskie i osadzony w obozie jenieckim w Krakowie-Dąbiu. Po zwolnieniu z obozu pojechał do Stanisławowa i 17 lutego 1919 wstąpił do UHA, otrzymując stanowisko dowódcy grupy "Schid" walczącej pod Lwowem, a następnie dowódcy II Korpusu UHA.

Z II Korpusem brał udział w walkach pod Lwowem, w ofensywie czortkowskiej, a także w odwrocie za Zbrucz. Później wraz z Armią URL brał udział w marszu Kijów, i w zdobyciu go 30 sierpnia 1919, a następnie w odwrocie. Kiedy otoczona UHA utraciła zdolność bojową wskutek epidemii tyfusu i braków w zaopatrzeniu, w listopadzie podjął rozmowy z Denikinem o przyłączeniu do Armii Ochotniczej. Wskutek tej decyzji został usunięty ze stanowiska, jednak później sąd uwolnił do od winy.

W czasie połączenia UHA z Armią Czerwoną (CzUHA) ukrywał się w Bałcie i Kijowie, po polskiej ofensywie powrócił do Galicji, gdzie został aresztowany przez polską policję i uwięziony w obozie jenieckim w Tucholi, gdzie przebywał do końca 1920.

Po uwolnieniu powrócił w rodzinne strony, gdzie przebywał do śmierci. Został pochowany na Cmentarzu Janowskim, jego pogrzeb przerodzil się w ukraińską manifestację polityczną.