Nissel

Gen. H. Niessel

Powitanie misji koalicyjnej na dworcu w Poznaniu. Gen. H. Niessel przechodzi wzdłuż szeregów wojska. Z lewej gen. Dowbor-Mu¶nicki, 1 marca 1919 r