OGPU

OGPU

OGPU (Obiedinionnoje Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije) - Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny - policja polityczna, zajmująca się również wywiadem i kontrwywiadem, działająca w Rosji Sowieckiej w latach 1922 - 1934.

Ze względu na wrogość narodów Związku Radzieckiego wobec CzeKa, tzw. Czieriezwyczajki, i stopniową normalizację sytuacji wewnętrznej w Rosji bolszewickiej, na IX Wszechrosyjskim Zjezdzie Rad, 28 grudnia 1921 roku, podjęto decyzję o rozwiązaniu Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, a w miejsce CzeKa powołano nową instytucję o tym samym zakresie działań pod nazwą Główny Zarząd Polityczny GPU, do którego w grudniu dodano literkę "O", co oznaczało Zjednoczony Główny Zarząd Polityczny - OGPU.