Ołeksandr Łućkyj ps. Andrijenko, Bohun, Bohdan, Berkut (ur. 1910 w Bodnariwie koło Kałusza - zm. 1945) - dowódca Ukraińskiej Narodowej Samoobrony, wysoki oficer Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Ukończył gimnazjum w Stanisławowie, wstąpił do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, pracował w Proświcie. W latach 1933-1937 odbywał karę więzienia. Po odbyciu kary w latach 1937-1939 był przewodniczącym OUN w Stanisławowie.

PO kampanii wrześniowej przedostał się przez granicę do Krakowa, był słuchaczem Szkoły Oficerskiej im. Konowalca. W marcu 1940 z grupą Dmytro Myrona przedostał się nielegalnie przez granicę z powrotem na tereny okupowane przez Związek Radziecki.

Został okręgowym przewodniczącym OUN w województwie stanisławowskim. Był uczestnikiem II Walnego Zjazdu OUN, następnie wstąpił do wojska (Batalion "Nachtigall"). W 1943 zajął się organizowaniem i dowodzeniem oddziałami Ukraińskiej Narodowej Samoobrony. Po jej wcieleniu do Ukraińskiej Powstańczej Armii w grudniu 1943, został pierwszym dowódcą grupy UPA-Zachód.

W 1945 został zatrzymany przez specjalny oddział NKWD udający oddział UPA, został skazany na karę śmierci.