Wielki Orczyk Ukraina Bol'shiye Yerchiki Velikiy Yerchik

Pałac Sanguszków


Pałac Sanguszków z 1799 r. Klasycystyczny z elementami eklektycznymi. Murowany, piętrowy, na planie litery C, ze skrzydłami bocznymi od pd. i kolumnowym portykiem od pn. W części zach. na parterze obszerna sala balowa z kolumnami i dekoracją stiukową, klasycystyczną. W holu wejściowym kominek marmurowy, neorenesansowy z 2 połowy XIX w. W wejściu bocznym skrzydła wschodniego kamienny portal neorenesansowy. Na osi tylnej elewacji niewielki posąg Merkurego z brązu. Park Sanguszków z początku XIX w. Krajobrazowy typu romantycznego z polanami, parterem, gajami, altanami oraz niecką po stawie w części pn. Po stronie pd. pałacu park łączy się z ogrodem założony na dwóch poziomach, z parterami i fontanną, do której od pałacu prowadzą kamienne schody.