pavlyszyn

Łuka Pawłyszyn

Łuka Pawłyszyn, ps. Ihor (ur. 1907 w wsi Tiapcze koło Bolechowa) - ukraiński oficer, jeden z organizatorów UPA.

Do OUN należał od 1937, był rejonowym, a potem powiatowym przewodniczącym organizacji. Uczestnik kampanii wrześniowen, wzięty do niewoli - uciekł.

Od 1940 dyrektor szkoły na Chełmszczyźnie, jednocześnie rejonowy przewodniczący OUN, powiatowy i obwodowy referent wojskowy OUN. Od 1941 był krajowym referentem wojskowym na Generalne Gubernatorstwo, od czerwca 1941 zastępca północnej "grupy pochodnej" Mykoły Kłymyszyna.

W 1942 jeden z organizatorów oddziałów partyzanckich UPA. W 1943 porzuca organizację symulując chorobę, pracuje w szkolnictwie, a potem w przemyśle chemicznym. W 1953 więziony w więzieniu w Krasnojarsku, namawia wspołwięźniów do współpracy z KGB. Zmarł w końcu lat 80.