Przegląd Ukraiński

Cykl informacyjno- publicystycznych programów mniejszości narodowych, realizowanych w porozumieniu z organizacjami mniejszościowymi na Podlasiu i emitowanych w językach mniejszości. Przegląd Ukraiński - TVP3 Białystok - niedziela 8:45 co tydzień. Przegląd Ukraiński zamieszcza materiały informacyjne będące relacjami z wydarzeń kulturalnych i muzycznych, różnego rodzaju spotkań organizowanych z udziałem ukraińskiego środowiska Podlasia, felietony na tematy historyczne i społeczno-kulturalne, rozmowy z ciekawymi ludźmi. Szczególne miejsce w audycjach zajmują folklor i tradycja ludowa oraz nauczanie języka ukraińskiego. Podlasie to region, gdzie język ukraiński aż do ostatnich dziesięcioleci istniał tylko w formie pieśni i języka potocznego w postaci różnorodnych gwar wiejskich we wschodniej jego części między Bugiem i Narwią. Nieobecność ukraińskiego piśmiennictwa stała się jedną z ważnych przeszkód w rozpowszechnieniu poczucia ukraińskiej tożsamości narodowej, które nabrało zauważalnego rozmachu dopiero w latach 80. XX wieku. W tej sytuacji dostęp do szerokiego kręgu odbiorców informacji w języku ukraińskim mogły dać tylko środki masowego przekazu, które posługują się żywym słowem – radio i telewizja. Dlatego wysiłek ukraińskiego środowiska był skierowany na otrzymanie dostępu do mediów publicznych.

Stało się to w październiku 1991 r., gdy Radio Białystok zaczęło nadawać audycję „Dumka ukraińska”, a w 1995 r. mieszkańcy województw białostockiego, bialskopodlaskiego i siedleckiego (a także przygranicznych terenów obwodu brzeskiego na Białorusi) mogli zobaczyć pierwszą ukraińskojęzyczną audycję telewizyjną w ramach „Kuriera kresowego”, jako jego „ukraińskie wydanie”. Powstawała ona w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym, a ściślej jego terenowej redakcji w Białymstoku i była transmitowana raz w miesiącu w sobotę wieczorem w paśmie drugiego programu TVP w czasie przeznaczonym na audycje regionalne. Pierwsze 10-minutowe „ukraińskie wydanie” pojawiło się na ekranach 29 października 1995 r. a następne już w listopadzie 1995 r. było 20-minutową audycją. Wkrótce powstał samodzielny Regionalny Ośrodek TVP w Białymstoku, który przejął rolę nadawcy programów dla mniejszości narodowych (stracili na tym odbiorcy na Południowym Podlasiu, gdyż jego terytorium zostało poza zasięgiem transmisji sygnału telewizyjnego programu w języku ukraińskim). Pierwsza ukraińska audycja pojawiła się tu w marcu 1997 roku jako półgodzinny program, ale już następną podzielono na połowę, z tym, że jako 14-minutowy program można było ją oglądać dwa razy w miesiącu. Od 1999 roku audycja ukazywała się jako cotygodniowa 10-minutowa częścią bloku „Sami o Sobie”, a od 2003 roku znowu jako samodzielny program pod tytułem “Przegląd ukraiński”.

Jako pierwsi od 1995 roku audycję redagowali i prowadzili Jerzy Misiejuk i Sławomir Sawczuk, którego w 1999 roku zastąpiła Ludmiła Łabowicz (Filimoniuk). Przez pewien czas z audycją współpracowała Małgorzata Bakunowicz, która przygotowywała materiały na Mazurach do czasu powołania Ośrodka TVP w Olsztynie i utworzenia w jego ramach audycji w języku ukraińskim.

W studio jako prowadzące występowały Małgorzata Dral (Popławska), która niekiedy przygotowywała swoje materiały oraz Elena Rutkowska. Od 2000 roku program prezentowała Anna Kuptel (Łukaszuk). Przez pewien czas w latach 2005-2006 prowadziła programy Elżbieta Martyniuk, a od 2008 roku dwie prezenterki: na zmianę z Anną Kuptel – Anna Kiryziuk.

Uznanie program „Sami o Sobie” znalazł na pierwszym Festiwalu Filmów i Programów Telewizyjnych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „At Home”, który odbył się w 1997 roku w Krakowie i Przemyślu. W przeprowadzonym wówczas konkursie program otrzymał pierwsze miejsce i nagrodę od European Etnic Broadcasting Association, jednego ze współorganizatorów festiwalu.

W 2002 r. w Użhorodzie na Zakarpaciu w Ukrainie na czwartym Międzynarodowym Festiwal Programów Radiowych i Telewizyjnych Miniejszości Narodowych „Kraj mój ojczysty”, na który przyjechali przedstawiciele mniejszości narodowych z 23 krajów europejskich, Jerzy Misiejuk otrzymał dyplom honorowy Międzynarodowej Konferencji Organizacji Dziennikarskich za wybitne zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych między organizacjami dziennikarskimi i podkreślanie roli środków masowego przekazu w życiu społeczności światowej. Na tym samym festiwalu ukraińska część magazynu „Sami o sobie” otrzymała wyróżnienie.

 Od 2001 roku program powstaje jako produkcja zewnętrzna i jest tworzony przez firmę producencką Jerzy Misiejuk Produkcja Programów.
Jerzy Misiejuk i  Ludmiła Łabowicz Jerzy Misiejuk

Ur. 1961 r. w Bielsku Podlaskim. Studiował organizację i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo na Uniwersytecie Warszawskim Filii w Białymstoku. W 1991 roku odbył staż dziennikarski w Ukrainie w Łucku i w 1994 r. w Kijowie. Dziennikarz i redaktor programów w języku ukraińskim w Polskim Radiu Białystok w latach 1991-2004. W 1997 roku odbył staż w Toronto w Kanadzie w firmie producenckiej „Kontakt” produkującej programy telewizyjne w języku ukraińskim. Od 1997 r. dziennikarz telewizyjny, posiada stałą kartę reporterską i mikrofonową. Od 2001 r. producent telewizyjny. W 2003 r. odbył szkolenie operatora kamery w Akademii Telewizyjnej w Warszawie, od 2005 r. wydawca programu „Przegląd ukraiński”.
Ludmiła Łabowicz

Ur. 1976 r. w Hajnówce. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku i Filologii Ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 r. stale współtworzy program, na początku jako część ukraińską magazynu „Sami o sobie”, następnie „Przegląd ukraiński”. Dziennikarka telewizyjna i montażystka, odbyła staż w państwowej telewizji ukraińskiej w Kijowie oraz szkolenia dla dziennikarzy zajmujących się problematyką mniejszości narodowych w Krakowie i w Akademii Telewizyjnej w Warszawie. Wykładowca uniwersytecki i nauczycielka języka ukraińskiego. Dziennikarka prasowa, stale współpracująca z ukraińskimi pismami w Polsce „Nad Buhom i Narwoju” oraz „Nasze Słowo”,
Anna Kuptel Anna Kuptel

Ur. 1976 r. w Bielsku Podlaskim, absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prezenterka od 2000 r. początkowo części ukraińskiej Magazynu „Sami o Sobie”, następnie „Przeglądu Ukraińskiego”. Ukończyła kurs prezenterski, posiada kartę ekranową.
Anna Kiryziuk Anna Kiryziuk

Ur. w 1989 r. w Hajnówce, studentka kulturoznawstwa na wydziale

Źródło TVP


Archiwum za miesiąc lipiec 2009 rok
Archiwum za miesiąc czerwiec 2009 rok
Archiwum za miesiąc maj 2009 rok
Archiwum za miesiąc kwiecien 2009 rok
Archiwum za miesiąc marzec 2009 rok
Archiwum za miesiąc luty 2009 rok
Archiwum za miesiąc styczen 2009 rok
Archiwum za miesiąc grudzień 2008 rok
Archiwum za miesiąc listopad 2008 rok
Archiwum za miesiąc październik 2008 rok
Spis wydań przeglądu od 1997 roku
Український Перегляд

Цикл інформацийно- журналістських програм меншості національних, реалізованих в порозумінні з організаціями, що стосуються меншості, на Подласіу і таких, що емітуються в мовах меншості. Український Перегляд - Тvп 3 Белосток - неділя 8:45 щотижня
Przegląd ukraiński 02.03.2008
Przegląd Ukraiński 18.05.2008
Przegląd ukraiński 15.06.2008
Przegląd ukraiński 22.06.2008
Przegląd ukraiński 29.06.2008
Przegląd ukraiński 06.07.2008
Przegląd Ukraiński 13.07.2008
Przegląd Ukraiński 20.07.2008
Przegląd Ukraiński 27.07.2008
Przegląd Ukraiński 03.08.2008
Przegląd ukraiński 10.08.2008
Przegląd ukraiński 17.08.2008
Przegląd ukraiński 24.08.2008
Przegląd ukraiński 31.08.2008

Archiwum za miesiac wrzesień