Schutzmannschaft batalion 204 - Roland - ukraiński batalion w sile 280 żołnierzy, formacja wojskowa działająca po stronie Niemiec w okresie II wojny światowej, przydzielona do niemieckiej 11. Armii od wiosny do 21 października 1941.

Nabór do batalionu przeprowadzono na wiosnę 1941 r. w Austrii. Umundurowanie było wzorowane na mundurach "petlurowców". 5 lipca dowództwo ze strony ukraińskiej objął mjr Jewhen Pobihuszczyj, ze strony niemieckiej Ernst Eikiern (ze sztabu głównego Armii Południe).

Jednostka uczestniczyła w walkach w rejonie rzeki Prut, 6 lipca 1941 batalion został skierowany przez Węgry i Rumunię w kierunku Odessy.

Kuryń Roland

Batalion pełnił zadania policyjne, takie jak oczyszczanie okolicznych terenów z partyzantki, ochranianie obowiązkowych kontyngentów oraz zakładów przemysłowych. 27 lipca batalion został podzielony na 4 kompanie po 65 żołnierzy. 21 października został rozbrojony i odtransportowany do Frankfurtu, gdzie w wyniku reorganizacji połączono go z drugim batalionem ukraińskim Nachtigall. Następnie oba bataliony zostały zlikwidowane, część żołnierzy podjęła funkcje policyjne, część zdezerterowała wobec zmiany polityki Niemiec w kwestii Ukrainy.