Ruœ Czerwona

Ruś Czerwona

Ruś Czerwona, historyczne tereny w południowo-zachodniej części Rusi Kijowskiej, w dorzeczu Sanu i Dniestru po górną Prypeć, z Lwowem, Przemyślem, Sanokiem i Haliczem. XI-XIII w. należała do Rusi Halicko-Wołyńskiej, od połowy XIV w. przyłączona do Polski. Nazwa ta wywodzi się prawdopodobnie od Mongołów, którzy używali kolorów do oznaczenia kierunków geograficznych (czerwień = południe). Analogicznie w tym okresie powstały też takie nazwy jak Ruś Czarna (zachód) i Ruś Biała (północ). Pod względem politycznym większość tego obaszru należała do księstwa Rusi Halickiej, które od XIV wieku przeszło we władanie Korony Polskiej. Jego głównymi ośrodkami administracyjnymi były Lwów, Przemyśl i Halicz. Po unii lubelskiej Ruś Czerwoną zaczęto nazywać Koronną.