Skirmut

Konstanty Skirmunt

Konstanty Skirmunt (30 sierpnia 1866 - 24 lipca 1949), polski polityk i dyplomata. Syn ziemianina Henryka i brat również ziemianina o takim jak ojca imieniu oraz brat przyrodni Jadwigi i Marii. Brat stryjeczny Romana Skirmunta, premiera Białoruskiej Republiki Ludowej. Urodził się w majątku Mołodowo koło Kobrynia. Przed rokiem 1914 był członkiem rosyjskiej Rady Państwa. W latach 1917-1918 członek Komitetu Narodowego Polskiego (KNP) w Paryżu. Od 1918 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1919-1921 pełnił funkcję posła RP w Rzymie. Od 11 czerwca 1921 do 6 czerwca 1922 był ministrem spraw zagranicznych. W latach 1922-1929 poseł RP w Londynie. Po podniesieniu rangi placówki ambasador RP w Londynie, którą to funkcję pełnił do 1934. Zmarł w Wałbrzychu.