tatarzy

Tatarzy

Grupa ludów tureckich wschodniej Europy i centralnej Azji. Tatarzy rozsiani są po ogromnych obszarach, głównie byłego ZSRR. Dzielą się na kilka grup będących często osobnymi narodami. Najliczniejsi są Tatarzy zamieszkujący Tatarstan, nazywani Tatarami Kazańskimi, Nadwołżańskimi, lub po prostu Tatarami. Niegdyś tworzyli oni Chanat Kazański.

Drugą dużą grupą są Tatarzy Krymscy. Stanowili oni lud rządzący Chanatem Krymskim, to z tymi właśnie Tatarami walczyli Polacy w XVI-XVII wieku. Tatarzy Krymscy zostali wysiedleni z Krymu przez władze Rosji, zaś obecnie wracają na Krym (masowo od 1989 roku), gdzie mieszka już ponad 250 tys. osób (większość tego narodu na terenie ZSRR). Mniejsze grupy Tatarów zamieszkują również Syberię. Wszyscy Tatarzy są potomkami plemion tworzących Złotą Ordę. Większość Tatarów wyznaje islam, wielu prawosławie. Niewielkie społeczności Tatarów osiedliły się na Litwie i obecnie w Polsce, na Litwie i Białorusi żyje społeczność Tatarska. W Polsce jej najliczniejszym skupiskiem jest Podlasie (w tym Białystok, gdzie żyje ich około dwóch tysięcy) oraz Trójmiasto