Ukraińska Republika Ludowa

Ukraińska Republika Ludowa


Ukraińska Republika Ludowa - jedno z dwóch państw ukraińskich powstałych w wyniku I wojny światowej.

Ukraińska Republika Ludowa powstała jako państwo w federacji z Rosją 20 listopada 1917 na obszarze guberni: charkowskiej, katerynosławskiej, chersońskiej i taurydzkiej. Pełną niepodległość proklamowano 25 stycznia 1918. Pierwszym prezydentem został prof. Mychajło Hruszewski. Po wkroczeniu wojsk niemieckich władzę przejął Pawło Skoropadski obwołując się hetmanem. W okresie od 29 kwietnia do 14 grudnia 1918 funkcjonowała pod nazwą: Państwo Ukraińskie - Hetmanat. Skoropadski został obalony przez wojska wierne Dyrektoriatowi (korpus Strzelców Siczowych), a sam hetman uciekł z Kijowa w przebraniu niemieckiego żołnierza. 13 listopada 1918 utworzono Dyrektoriat, którego przewodniczącym został Wołodymyr Wynnyczenko. Od lutego 1919, po usunięciu prosowieckiego Wynnyczenki urząd prezydenta objął Symon Petlura (od listopada 1918 dowódca armii URL).

Znaczek pocztowy Ukraińskiej Republiki Ludowej. 1918URL posiadała pełne atrybuty suwerenności: administrację, służby zagraniczne i własne wojsko, podczas wojny polsko-bolszewickiej związane sojuszem z Wojskiem Polskim. Armia URL podlegała taktycznie 6 Armii generała Wacława Iwaszkiewicza-Rudoszańskiego, a operacyjnie dowództwu Frontu Ukraińskiego (od 9 lipca 1920 - Front Południowo-Wschodni).

URL utraciła uznanie międzynarodowe (Polska, Finlandia) w 1921 w konsekwencji pokoju ryskiego i podboju Ukrainy przez Armię Czerwoną. Emigracyjne władze URL działały do roku 1992, kiedy to ostatni prezydent URL na emigracji Mykoła Pławiuk przekazał insygnia władzy prezydenckiej pierwszemu prezydentowi niepodległej Ukrainy Leonidowi Krawczukowi.