Ukraiński Związek Helsiński

Ukraiński Związek Helsiński

Ukraiński Związek Helsiński (Ukrajinśka helsinśka spiłka) Powstał w 1988 roku jako pierwsza na Ukrainie jawna organizacja opozycyjna wobec KPZR. Stawiał sobie za cel osiągnięcie niepodległości w sposób ewolucyjny, bez użycia przemocy, poprzez rozszerzanie swobód demokratycznych. Opowiadał się za przywróceniem państwowości ukraińskiej, ustanowieniem ukraińskiego obywatelstwa, nadaniem językowi ukraińskiemu statusu języka państwowego, powołaniem państwowej armii, ustanowieniem przedstawicielstwa Ukrainy na arenie międzynarodowej; postulował wprowadzenie zasad rozrachunku gospodarczego, pluralizmu ekonomicznego, politycznego i religijnego. W 1990 roku na jego bazie powstała Ukraińska Partia Republikańska.