prev

18.IX.1939 r. w Brześciu Litewskim nastąpiło spotkanie oddziałów niemieckich i sowieckich

next



18.IX.1939 r. w Brześciu Litewskim nastąpiło spotkanie oddziałów niemieckich i sowieckich 

Thumbnails