Zbrucz

Zbrucz rzeka w zachodniej Ukrainie, dopływ Dniestru o długości 247km. Jej źródła leżą na Wołyniu, płynie w głębokim jarze. Nad rzeką leżą: Podwołoczyska, Wołoczyska, Husiatyn, Skała Podolska, Okopy Świętej Trójcy.

Niegdyś wyznaczała granice państwowe: od 1772 do 1793 przebiegała po niej granica pomiędzy I Rzecząpospolitą a Austrią, od 1793 do 1918 między Rosją a Austrią, a w latach 1921-1939 między Polską a Związkiem Sowieckim.

U ujścia Zbrucza do Dniestru z polecenia Jana III Sobieskiego zbudowano Okopy Świętej Trójcy . znane z dramatu Zygmunta Krasińskiego pt. Nie-Boska komedia.

W 1848 r., w pobliżu wsi Liczkowce koło Husiatynia na Podolu z rzeki Zbrucz sławny posąg Świętowita

Tekst Wikipedia