Żytomierz

Żytomierz


Żytomierz, miasto (300 tys. mieszkańców) położone nad rzeką Teterew na wyżynie Wołyńsko-Podolskiej na Ukrainie. Założony w 884 roku. Żytomierz był jednym z największych miast Rusi Kijowskiej. W 1320 r. został przyłączony przez Giedymina do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na początku powstania styczniowego był trwałym punktem oparcia dla powstańców. Po oderwaniu przez Rosję Kijowa od województwa kijowskiego stał się w 1667 nową stolicą województwa. Od 1991 jest stolicą katolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej obrządku łacińskiego.